Boeken - Boek

De oorlog van nu

Rein Bijkerk

Christ Klep


Paperback, 256 p.
ISBN: 9789048836888 | € 19.99 | 15-02-2018
Ebook | ISBN: 9789048836895 | € 9.99

Een prikkelend betoog over de rol van oorlogsvoering in de moderne tijd

Onze wereld is gevaarlijker geworden. Europa wordt geconfronteerd met instabiliteit in het Midden-Oosten en een agressief Rusland, terwijl aanslagen en de stroom vluchtelingen duidelijk maken dat de problemen niet aan de buitengrenzen stoppen. De wereld is wat betreft oorlog een nieuwe tijd binnengetreden. Militair-historici Bijkerk en Klep geven een analyse van de ontwikkelingen op dit gebied en plaatsen deze ontwikkelingen in de recente geschiedenis.