Boeken - Boek

De Koreaanse Oorlog

Max Hastings


Paperback, 736 p.
ISBN: 9789048843855 | € 24.99 | 18-06-2018
Ebook | ISBN: | € 9.99
Vertaling: Edzard Krol

Tijdens de Koreaanse Oorlog sneuvelden per vierkante meter meer soldaten dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch noemt men deze oorlog vaak 'de vergeten oorlog' omdat hij in de schaduw stond van WO II en de Vietnamoorlog. De oorlog in Korea spleet het schiereiland in twee delen die tot op de dag van vandaag officieel in oorlog met elkaar verkeren, met grote internationale spanningen tot gevolg.

De Koreaanse Oorlog neemt ons mee naar dit bloedige conflict dat de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheid na de communistische invasie in 1950 moest herstellen. Aan de hand van persoonlijke interviews met meer dan 200 veteranen - inclusief Chinese - brengt Max Hastings de verhalen van de officieren en soldaten van deze strijd tot leven. Daarmee schetst hij niet alleen een waarachtig beeld van de oorlog, maar laat hij ook zien wat we hadden kunnen leren van deze oorlog, als prelude op de Vietnamoorlog.

‘Dit is fout mensen. Alarm!’ In de nacht van 12 op 13 februari 1951 bestormen zestig Chinese militairen de commandopost van het Neder landse bataljon in het plaatsje Hungsong, hartje Korea. Sergeant Hendrik Pakker probeert de post nog te waarschuwen en krijgt een salvo in zijn borst. Een wild gevecht met de leiding van de Neder landse eenheid ontstaat. Iedereen schiet op iedereen. Een hand granaat doodt de commandant, luitenant-kolonel Marinus den Ouden. Hij krijgt een scherf in zijn slaap. De dominee sneuvelt, de betaalmeester volgt, een telefonist wordt achter zijn centrale weggeschoten.

Download PDF

'Dit is niet enkel een werk over de Koreaanse oorlog, het geeft ook een goed beeld over hoe de soldaten het conflict beleefden.'

Trends.be

'Een meeslepend boek over een oorlog die in het collectieve geheugen van het Westen bijna is weggevaagd.'

De leestafel

'Een meesterwerk dat werkelijk alle facetten van de strijd op indrukwekkende wijze belicht.'

***** ThrillZone

'Een ontluisterend boek op over een oorlog met twee miljoen burgerslachtoffers.'

Trouw

'Max Hastings is een knap verteller van 'de vergeten oorlog'. Wie wil begrijpen wat toenadering tussen de Korea's historisch betekent, kan goed terecht bij Hastings. Die beziet de rol van het Westen in deze oorlog welwillend.'

de Volkskrant

‘Het boek van Max Hastings is een belangrijk heronderzoek naar de Koreaanse oorlog. Als militair-historicus onderzocht hij Amerikaanse en Britse archieven en interviewde hij 200 veteranen – waaronder Chinese veteranen – om een levendige hervertelling van de oorlog te geven.’ 

Los Angeles Times

‘Een gebalanceerde, scherpzinnige afrekening van wat er werd gewonnen en verloren in een belangrijk conflict dat volop in de balangstelling stond bij het thuisfront.'

Kirkus

‘Hastings toont met zorg en waardering de benarde situatie van de tienduizenden Zuid-Koreanen die dakloos zijn geworden door gevechten en het wanhopig streven om de veiligheid van de geallieerde linies te verwerven.'

The New York Times

'Hastings had de unieke mogelijkheid om Chinese en Noord-Koreaanse veteranen te interviewen, een bron waartoe de meeste westerse historici geen toegang hebben. Hij laat zien hoe Korea dienstdeed als opmaat naar Vietnam en waarom de Amerikanen vijftien jaar later dezelfde fouten maakten.'

Library Journal

'Verplichte kost voor iedere Amerikaan die inzicht wil krijgen in een van de beslissende gebeurtenissen uit de naoorlogse geschiedenis.'

Richard M. Nixon

'Geeft een waarachtig beeld en zal een klassieker blijken te zijn... Max Hastings kent zijn gelijke niet als chroniqueur van krijgsgeschiedenis.'

Stephen E. Ambrose

'Bewonderenswaardig... indringend.'

The New York Times