Boeken - Boek

De geheime oorlog

Max Hastings


Gebonden, 832 p.
ISBN: 9789048827213 | € 29.99 | 05-10-2015
Ebook | ISBN: | € 9.99

De Tweede Wereldoorlog is op vele fronten uitgevochten: op slagvelden en stranden, in het luchtruim en in en op het water van de wereldzeeën. Maar van even vitaal belang was de strijd die ondergronds werd geleverd door inlichtingendiensten, spionnen, dubbelspionnen, codebrekers, infiltranten en partizanen.

In dit meesterlijke boek vertelt Max Hastings voor het eerst de geschiedenis van de wereldwijde geheime oorlog tussen alle strijdende partijen en de mensen die in die oorlog hun leven waagden. Hij baseert zich daarbij niet alleen op Amerikaanse, Britse en Duitse bronnen maar, heel bijzonder, ook op Russische en Japanse archieven. Het resultaat is een caleidoscopische blik op een vrijwel onverkend landschap.

Aan de hand van een aantal cruciale momenten laat Hastings de enorme invloed zien die het werk van geheim agenten en ondergrondse operaties op het verloop van de oorlog in West en Oost hebben gehad.

Zijn relaas voert van Bletchley Park, waar de Duitse Enigma-code werd gebroken, naar de reusachtige Sovjet-spionagemachine, die in omvang alle inspanningen van de andere oorlogvoerende naties in het niet deed zinken.

De geheime oorlog onthult tal van nieuwe, verrassende feiten en voorbeelden van bedrog, misleiding, verraad en incompetentie, bij alle partijen.

Max Hastings heeft een ongekend gedetailleerde kennis van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en gaat scherpe oordelen niet uit de weg, maar combineert dat, zoals altijd, met veel aandacht voor de menselijke kant van de oorlog, de moed die voor dit werk nodig was en de spanning waaronder het moest worden uitgevoerd.

Soldaten, zeelieden, vliegeniers, burgers: allen beleefden de Tweede Wereldoorlog totaal verschillend onder invloed van beschietingen, geografie, economie en ideologie. Het opvallendst waren de mensen die elkaar ombrachten, maar die waren in veel opzichten het minst interessant: gebeurtenissen werden ook sterk beïnvloed door een massa mannen en vrouwen die nooit een schot losten. Terwijl zelfs in Rusland maanden konden verstrijken tussen grote veldslagen, voerden alle deelnemers een niet-aflatende geheime oorlog: een strijd om inlichtingen over de vijand teneinde door middel van spionage en het breken van codes de eigen legers, marine en luchtmacht te versterken.

'Max Hastings' De geheime oorlog is een uitstekend geschreven boek met prikkelende analyses. (...) het geeft een mooie introductie in de geheime geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.'

Historiek.net

'Hastings verkenning van de schaduwoorlog die de geheime diensten van alle betrokken partijen voerden, is niet alleen spannend en verhelderend, maar ook ontluisterend. Hij trakteert de lezer op de gebruikelijke cocktail van dubbele identiteiten, geruchten, halve waarheden, maskerades, gevaarlijke verhoudingen, ontmaskeringen en bizarre wendingen van het lot die bij spionage horen. Maar hij laat ook zien dat alle lotgevallen maar zelden ergens goed voor waren en dat de afluisterdiensten veel meer gewicht in de schaal legden.'

vpro gids

De geheime oorlog is zeer gedetailleerd, en geeft met zijn bijzondere hoofdpersonages en saillante menselijke narratieven (…) voor het eerst een duidelijk en evenredig overzicht van de wijdverbreide en zeer diverse netwerken van de veiligheidsdiensten van zowel de geallieerden als de asmogendheden. (…) Maar dat niet alleen. Hastings’ boek geeft ook het meest realistische en genuanceerde beeld tot nu toe van de beperkingen van spionage, en dat in een zeer toegankelijke en leesbare vorm.’ 

The Herald Scotland

‘Een belangwekkend en veelomvattend historisch werk, zeer vermakelijk en leesbaar.’ 

Mail on Sunday

‘Hastings is in vorm. Hij maant zijn lezers tot nadenken en debat, en slaagt daar met zijn bekende stelligheid en strijdlust glansrijk in.’ 

The Times

‘De geheime oorlog leest net zo makkelijk weg als veel spionagethrillers. (…) Hastings begrijpt beter dan welke andere historicus ook dat de menselijke natuur in dit verhaal net zo belangrijk is als de techniek achter het codekraken en de spionage. Hij heeft het oog voor detail van een ervaren romancier, en gaat oordelen niet uit de weg. Hastings' prestatie is eerbiedwaardig. Dit is het beste boek dat tot nu toe over dit onderwerp geschreven is.’

Sunday Times

‘Hastings maakte naam met zijn boeken over oorlogsvoering en actie in het veld. Dit boek is zijn eerste uitstapje naar de geheime wereld. Hij plaatst de prestaties van de codekrakers in hun context door een vergelijking te trekken met de andere werkzaameheden van de geheime diensten – niet alleen in Engeland, maar ook in de andere ooglogvoerende landen, waaronder Duitsland, de Sovjetunie, Japan en de Verenidge Staten. Het resultaat is overtuigend, spannend en goed geschreven.’ 

The Telegraph

'Op droogkomische wijze rekent Hastings hardhandig af met de spionnen in het veld, mannen die soms volkomen incompetent waren en andere keren weer volstrekt onbetrouwbaar. De blunders zijn soms om te lachen, ware het niet dat de gevolgend soms desastreus waren en vele mensenlevens kostten. Volgens hemzelf is de meest verrassende uitkomst van het boek dat het vooral de mensen waren die de versleutelde radioberichten van Duitsland en Japan wisten te ontcijferen, die een bijdrage aan het militaire verloop van de oorlog hebben geleverd.'

Trouw

Max Hastings over zijn boek 'De geheime oorlog'