Boeken - Boek

Schuberts Winterreise

Ian Bostridge


Gebonden, 528 p.
ISBN: 9789048827411 | € 24.99 | 21-01-2016
Ebook | ISBN: 9789048827428 | € 9.99

Winterreise, de liedcyclus die Schubert in de laatste maanden van zijn leven voltooide, is een van de indringendste en toch raadselachtigste meesterwerken van de westerse kunst. Ian Bostridge, een van de beste vertolkers van het werk, beschrijft de context en de weerklank van een muziekstuk dat ongeëvenaard is in de geschiedenis van het lied, mede aan de hand van zijn persoonlijke relatie met het werk. Gaandeweg ontrafelt hij de literaire, historische en psychologische thema's die als een rode draad door de vierentwintig liederen lopen.

Het werk, dat ongeveer zeventig minuten duurt, heeft een unieke emotionele diepgang en intensiteit. Een jongeman die is afgewezen door zijn geliefde, verlaat het huis waar hij heeft gewoond en trekt te voet door sneeuw en duisternis. Als hij het dorp achter zich laat en in het kale winterlandschap belandt, wordt hij overspoeld door emoties: verlies, verdriet, woede en intense eenzaamheid, afgewisseld met sprankjes hoop, tot het landschap dat hem omringt vervuld raakt van vervreemding en wanhoop. Winterreise was oorspronkelijk bedoeld om in kleine kring gezongen te worden, maar trekt nu over de hele wereld volle zalen.

Steunend op zijn grote ervaring als vertolker van het werk (hij heeft het meer dan honderdmaal uitgevoerd), op zijn muzikale kennis en zijn achtergrond als historicus, belicht Bostridge de raadsels en de subtiele lading van elk van de vierentwintig liederen, waarmee hij het werk en de wereld van Schubert zowel voor kenners als voor nieuwe luisteraars tot leven wekt.

Met een hart dat vervuld was van eindeloze liefde voor degenen die
haar versmaadden, trok ik naar verre streken. Vele, vele jaren lang zong
ik liederen. Wanneer ik over liefde wilde zingen, veranderde die in
smart. En wanneer ik over smart wilde zingen, veranderde die in liefde.
– schubert, ‘Mein Traum’, manuscript, 3 juli 1822

Tegen het einde van zijn korte leven componeerde Franz Schubert Winterreise, een cyclus van vierentwintig liederen voor stem en piano. Hij stierf in 1828 te Wenen, nog maar eenendertig jaar oud.

Download PDF

'Bostridge weet zijn pleidooi met zoveel goed gevonden details te onderbouwen, dat je het gefascineerd blijft volgen. Zelfs de overmaat aan wanhopige jongemannen in de Romantische literatuur weet Bostridge te verklaren uit politiek-maatschappelijke verhoudingen. Zo ontbloot Bostridge steeds weer nieuwe betekenissen in een vlechtwerk van historische en culturele verbindingen. Een eindeloos spel dat alle gesomber over de levenskansen van een tweehonderd jaar oude kunstvorm resoluut naar de andere wereld helpt. Lees Bostridge, luister naar de Winterreise en laat je overtuigen.'

de Volkskrant

'Een boek vol verrassende associaties: van Bob Dylan tot 'the last of the mohicans'. Er zit veel meer in Winterreise dan in de noten en de woorden staat.'

De Standaard
‘Een indrukwekkend succes: een goedgerijpte, intens vermakelijke studie van Schuberts Winterreise.’
Literary Review
‘Gewoonlijk kunnen grote zangers niet uitleggen wat ze doen. Ian Bostridge kan dat wel. Het is een pakkend boek, ongeacht of je Schuberts Winterreise kent of niet, omdat het in welgekozen, eenvoudige bewoordingen verklaart hoe een noodlottige liefde omgezet kan worden in grote kunst.’
Richard Sennett
‘Ian Bostridge is een fantastische gids door het mysterieuze winterlandschap en de symbiose tussen woord en muziek... Uitmuntend.’
Independent

Schuberts Winterreise

De volledige liedcyclus van Schuberts Winterreise met videoclips door Ian Bostridge en Julius Drake.