Boeken - Boek

Katoen

Sven Beckert


Gebonden, 768 p.
ISBN: 9789048834600 | € 49.99 | 12-09-2016
Ebook | ISBN: 9789048834617 | € 9.99

Welke goederen drijven de wereldgeschiedenis? Suiker was de spil van de achttiende eeuw, terwijl de economie van de twintigste en eenentwintigste eeuw grotendeels lijkt te worden gestuurd door olie. In zijn belangrijke nieuwe boek Katoen, de opkomst van de moderne wereldeconomie stelt historicus Sven Beckert in een even uitgebreide als kleurrijke geschiedschrijving dat katoen de drijvende kracht achter de industriële revolutie van de negentiende eeuw is geweest.

De welvaart in de katoenindustrie hing nauw samen met de opkomst van het moderne kapitalisme. De grote winst die met deze grondstof te behalen viel, zorgde voor een continue strijd tussen slaven, planters, handelslieden, politici, arbeiders en fabrikanten. De handel zorgde voor grote welvaartsgroei, maar ook voor stuitende economische ongelijkheid. Zo kreeg het kapitalisme door de katoenindustrie in zeer korte periode een heel ander gezicht. Sven Beckert laat op briljante en caleidoscopische wijze zien hoe tekenend deze omwenteling is geweest voor de wereld waarin we nu leven.

Eind januari 1860 verzamelden de leden van de Manchester Chamber of Commerce zich in het stadhuis voor hun jaarvergadering. Onder de achtenzestig mannen die in het centrum van de destijds meest geïndustrialiseerde stad ter wereld bijeenkwamen, namen katoenhandelaren en -fabrikanten een prominente plaats in. In de tachtig jaar daarvoor hadden zij het omringende platteland omgevormd tot het middelpunt van iets geheel nieuws: een wereldomspannend netwerk van landbouw, handel en industriële productie. Kooplieden kochten over de hele aardbol ruwe katoen in en brachten die naar de Britse fabrieken, waar twee derde van de spillen van de hele wereld stond. Een leger arbeiders spon die katoen tot draad en weefde er stoff en van, die handelaars vervolgens weer op de wereldmarkten verkochten.

Download PDF

'In de 19e eeuw zette katoen de industriële revolutie in gang. Het witte goud bracht welvaart - en een hoop ellende. Een ongelooflijke geschiedenis.'

(Beste boek van 2016 in NRC Handelsblad, 30-12-2016)

Guus Middag, NRC

'Deprimerende geschiedenis van hoe de op geweld en uitbuiting gestoelde productie van katoen de mondiale economie vormgaf.'

(Beste boek van 2016 in NRC Handelsblad, 30-12-2016)

Bart Funnekotter, NRC

'Historicus Sven Beckert schreef een meeslepende geschiedenis van de katoenindustrie als het begin van de globalisering.'

NRC Handelsblad

 'Magistraal werk'

Trends.be

'Dit boek imponeert door de manier waarop het met gedegen kennis, veel overzicht en een goed vermogen tot analyse de grotere verbanden blootlegt. (...) Ja, er bestond en bestaat meer dan katoen. Toch overtuigt Beckerts betoog dat zijn onderwerp de drijvende kracht, of ten minste een van de drijvende krachten, vormde achter onder meer de industriële revolutie, de Amerikaanse Burgeroorlog en het imperialisme.'

Trouw

'Imposant'

de Morgen
‘Meesterlijk… een diepgravend en uitstekend geschreven onderzoek. Katoen geeft nieuw inzicht in de meedogenloze expansie van het mondiale kapitalisme… Een verbazingwekkende prestatie.’
The New York Times
‘Met Katoen bewijst Sven Beckert dat hij een van de belangrijkste historici van deze generatie is.’
The Washington Post

‘Een meesterwerk van een begenadigd historicus.’

The Nation
‘Even gewichtig als briljant… Katoen is een van de beste non-fictieboeken van dit jaar.’
Newsday

Sven Beckert over Katoen

 

DWDD tipt Katoen

 

  • Finalist voor de Pulitzer Prize 2015
  • Winnaar van de Bancroft Prize 2015
  • Een van de 10 Best Books of 2015 - New York Times