Boeken - Boek

Ik heb een vuur in mij

Vincent van Gogh


Hardcover, 1032 p.
ISBN: 9789048837090 | € 24.99 | 06-09-2016
Ebook | ISBN: 9789048837106 | € 9.99

De brieven die je gelezen moet hebben om de kunstenaar in zijn diepste wezen te kennen en begrijpen

Vincent van Gogh was behalve een baanbrekend kunstenaar ook een begenadigd schrijver. De honderden brieven die hij schreef zijn een niets verhullend commentaar op zijn leven en kunstenaarschap. Ze gaan onder andere over vertwijfeling, ziekte, kunst, literatuur, schildertechniek en artistieke ambities. Door de rijke thematiek in combinatie met Van Goghs gedrevenheid en schrijftalent behoren deze brieven tot de meest aangrijpende kunstenaarscorrespondenties uit de wereldliteratuur.

'Zijn brieven vormen een groots literair testament, welsprekend en vol ontboezemingen. De nalatenschap van een uitzonderlijk schilder.'

John Updike

'Wie hem leest ontmoet een persoonlijkheid, iemand die een pen kon hanteren.'

Maarten 't Hart

'Onopzettelijk schrijft hij uitspraken neer, die in geen enkel citatenboek zouden mogen ontbreken.'

W.F. Hermans

'Ik was er ondersteboven van. Ik had met hem niet alleen een geniaal schilder, maar ook een groot schrijver ontdekt.'

Jan Wolkers