Boeken - Boek

De oorlog van nu

Rein Bijkerk

Christ Klep


Paperback, 256 p.
ISBN: 9789048836888 | € 22.50 | 15-02-2018
Ebook | ISBN: | € 9.99

Een prikkelend betoog over de rol van oorlogsvoering in de moderne tijd

Onze wereld lijkt gevaarlijker geworden. Europa wordt geconfronteerd met instabiliteit in het Midden-Oosten en een agressief optredend Rusland, terwijl aanslagen en de stroom vluchtelingen en migranten duidelijk maken dat de problemen niet aan de buitengrenzen stoppen. Noord-Korea tart de wereld met een groeiend nucleair arsenaal en ook de geopolitieke reus China laat zich meer en meer gelden op het wereldtoneel.

In de westerse wereld wordt oorlogsvoering graag gezien als een instrument om brandhaarden te doven of om 'goed' te doen. Maar in de praktijk voeren westerse militairen ongeregelde oorlogen waarbij ze risicomijdend (moeten) opereren en er geen duidelijke overwinning kan worden behaald. Daarbij komt dat het militaire werkterrein steeds complexer wordt. Denk alleen al aan cyberwar, desinformatie via sociale media en hightechdrones. In De oorlog van nu bieden militair-historici Rein Bijkerk en Christ Klep een houvast in deze vele ontwikkelingen.

Onze wereld is onrustiger en lijkt gevaarlijker geworden. Zo zag Europa zich de afgelopen jaren geconfronteerd met instabiliteit en gewapende strijd in de Arabische wereld, met inbegrip van de opkomst en neergang van het extreem wrede is-kalifaat. Aan de oostzijde was er de agressieve politiek van Rusland. Dat land bleek ook de bron van desinformatiecampagnes en activiteiten van hackers, gericht tegen westerse democratieën. Ondertussen waren er terroristische aanslagen en een toestroom van oorlogsvluchtelingen en illegale migranten. Duidelijk werd dat problemen en dreigingen zeker niet aan de buitengrenzen stoppen. Het actuele geweld heeft ook al namen gekregen: de ‘asymmetrische oorlog’ in verre landen en met jihadterroristen, de ‘hybride oorlog’ van Poetin op de Krim en in Oost-Oekraïne, de opkomst van ‘cyberwar’ tussen staten. Het heeft er alle schijn van dat ‘we’ – Europa, en meer in het bijzonder de Europese Unie en de navo-landen – wat oorlog en geweld betreft een nieuwe tijd zijn binnengetreden.

 

Download PDF

'De militaire historici Rein Bijkerk en Christ Klep schreven een doorwrochte, goed leesbare studie over de vele veranderingen die de oorlogvoering de laatste zeventig jaar heeft ondergaan. (...) Wie geïnteresseerd is in een lucide overzicht van de laatste tientallen jaren kan niet om dit boek heen.'

Checkpoint

'Oorlog is nog nooit zo zichtbaar geweest. Maar we hebben het doden helemaal uitbesteed aan beroepsmilitairen. Via social media, games en internet zijn we in een oneindige loop van conflict en geweld gevangen. Maar de moderne, westerse mens is zo kwetsbaar geworden dat hij niet meer met die oeroude overlevingsdriften en instincten om kan gaan. Over die tegenstellingen gaat het nieuwe en prachtige werk van militaire experts Rien Bijkerk en Christ Klep. Zij toveren in hun meeslepende boek een panorama te voorschijn van de menselijke omgang met oorlog en geweld. Ze hanteren biologische verklaringen net zo makkelijk als psychologische theorieën maar weten er tegelijkertijd ook een gedegen historisch verhaal over de ontwikkeling van de western way of war van te maken. Wie wil weten hoe de menselijke oorlogsdrift gedomesticeerd is geraakt, hoe oorlog een instrument werd, maar toch altijd weer zijn lelijke monsterlijke kop op steekt, moet dit boek lezen. Wellicht ook om voortaan mentaal weerbaarder  met beelden van oorlog en ellende om te gaan. Wie weet is de lezer dan toch opgelucht niet in een nation-of-arms, maar in een ‘land van vrede en recht’ te wonen.'

Beatrice de Graaf